Artykuł pracowników Katedry Rynku i Konsumpcji w wysoko punktowanym czasopiśmie

W czasopiśmie European Research Studies Journal (100 pkt. na liście Ministra w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości) opublikowany został artykuł pracowników Katedry Rynku i Konsumpcji dr hab. Beaty Kolny, prof. UE, dr. hab. Michała Kuci, dr hab. Barbary Kucharskiej, prof. UE, dr. hab. Grzegorza Maciejewskiego, prof. UE oraz dr Mirosławy Malinowskiej.

Artykuł zatytułowany jest "Sustainable Development as a Factor Differentiating Consumer Behavior: The Case of Poland". Praca prezentuje typologię polskich konsumentów opracowaną na podstawie 18 zmiennych diagnostycznych i jest jednym z efektów ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych przez pracowników Katedry w ramach projektu badawczego "Zachowania podmiotów rynkowych w dobie zrównoważonego rozwoju (etap II)".

Artykuł można pobrać ze strony wydawnictwa lub po wpisaniu w wyszukiwarkę numeru DOI: 10.35808/ersj/2392.