Katedra Rynku i Konsumpcji na Dniu Internacjonalizacji

Katedra Rynku i Konsumpcji uczestniczyła 9 czerwca 2022 r. w Dniu Internacjonalizacji w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych naszego Uniwersytetu.

Takie wydarzenie to szansa na poznanie nie tylko Programu Erasmus Plus, ale także Programu Horyzont Europa, programy wspierające mobilność naukową Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy też programy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

W wydarzeniu uczestniczyli: dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE, dr hab. Beata Kolny, prof. UE, dr hab. Michał Kucia, dr Mirosława Malinowska i dr Kajetan Suchecki.

Mamy nadzieję, że udział w tym wydarzeniu przyczyni się do jeszcze lepszego wykorzystania narzędzi umiędzynarodowienia swojej działalności naukowej i dydaktycznej wśród pracowników naszej Katedry.