Książka współautorstwa Profesora Uczelni indeksowana w bazie Web of Science Core Collection

Książka autorstwa dr. hab. Grzegorza Maciejewskiego, prof. UE (Katedra Rynku i Konsumpcji), dr Sylwii Mokrysz oraz dr. inż. Łukasza Wróblewskiego pt. "Consumers Towards Marketing Strategies of Coffee Producers" została wydana w 2020 r. przez niderlandzkie wydawnictwo Wageningen Academic Publishers indeksowana w bazie Web of Science Core Collection.

consumers ksiązkaWeb of Science Core Collection jest jedną z największych interdyscyplinarnych baz bibliograficznych. Spełnia także rolę bazy bibliograficzno-bibliometrycznej, ponieważ rekordy są uzupełnione o bibliografię załącznikową, a sama baza ma narzędzia pozwalające na wykonanie różnorodnych analiz bibliometrycznych. Książki, które na wniosek wydawcy trafiają do Web of Science Core Collection: Book Citation Index, poddawane są wcześniej indywidualnej ocenie eksperckiej. Monografie muszą być recenzowane, zawierać oryginalne wyniki badań naukowych, powinny być wydawane w wersji elektronicznej (ewentualnie mieć opracowane metadane w języku angielskim). Bardzo ważna jest również renoma wydawcy zgłaszającego książkę do indeksacji. Wydawca zobowiązany jest m.in. do przestrzegania wysokich standardów etyki publikacyjnej.

Informacje dotyczące książki znaleźć można na stronie Web of Science oraz wydawcy książki: