Nasz profesor współautorem artykułu w prestiżowym czasopiśmie

W czasopiśmie Agronomy (100 pkt. na liście MEiN) opublikowany został artykuł pt. "Typology of Consumers According to the Declared Consumption of Food Products and Non-Alcoholic Beverages. Polish and Slovakian Case Studies", którego współautorem jest kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji dr. hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE.

Artykuł jest efektem współpracy polsko-słowackiego zespołu badawczego, pracowników trzech uczelni. Poza profesorem naszego Uniwersytetu artykuł przygotowali prof. dr hab. Irena Ozimek i dr Julita Szlachciuk z SGGW w Warszawie oraz prof. Ing. Pavol Kita pracujący obecnie w University of South Bohemia in Ceske Budejovice. Artykuł indeksowany jest w wielu bazach m.in. Web of Science i Scopus. IF 3,417, Scopus 2,6.  

Artykuł dostępny jest na stronie czasopisma www.mdpi.com/2073-4395/11/11/2141 

oraz pod numerem DOI: doi.org/10.3390/agronomy11112141.