Pracownicy Katedry z wystąpieniem na seminarium naukowym Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

Dr hab. Barbara Kucharska, prof. UE wraz z dr hab. Grzegorzem Maciejewski i dr Mirą Malinowską 4 marca br. wzięli udział w seminarium Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu pt. "Marketing w czasie pandemii. Konsekwencje dla nauki i praktyki gospodarczej".

Źródło: unsplash.com

 

Podczas swojego wystąpienia przedstawili najnowsze wyniki badań dotyczące zmian zachowań zakupowych i konsumpcyjnych Polaków w czasie pandemii.

Badaniami takimi dysponowały zaledwie dwa ośrodki naukowe w Polsce (UE Katowice i UE Kraków). Podstawą źródłową wystąpienia były wyniki badań Zespołu przeprowadzone w listopadzie 2020 na ogólnopolskiej próbie 1045 badanych techniką CAWI z wykorzystaniem dostępu do Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna.

Więcej informacji o seminarium na stronie.