Pracownik Uczelni członkiem Rady Naukowej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

Miło nam poinformować, że Nowo wybrany Zarząd Polskiego naukowego Towarzystwa Marketingu powołał do dziewięcioosobowej Rady Naukowej dr hab. Grzegorza Maciejewskiego, prof. UE, kierownika Katedry Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu reprezentuje obszar marketingu i od ponad 20 lat prowadzi badania naukowe oraz kształci kadry menedżerskie w licznych ośrodkach akademickich. Jego powołanie jest spełnieniem odczuwanej od dłuższego czasu potrzeby integracji licznej rzeszy przedstawicieli marketingu, którzy obecnie włączając się w prace Towarzystwa będą mogli wspólnie wyrażać swoją opinię oraz wzmacniać pozycję i rolę marketingu w naukach ekonomicznych.

Podstawowymi celami działania Towarzystwa są:

  • Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju nauki o marketingu w Polsce i popularyzacji wiedzy z tego zakresu we wszystkich ośrodkach akademickich, na każdym poziomie kształcenia.
  • Integracja przedstawicieli nauki o marketingu w Polsce, tworzenie wspólnoty osób zawodowo zajmujących się marketingiem, zarówno od strony dydaktycznej jak i badawczej.
  • Monitoring prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich badań naukowych z zakresu marketingu, koordynowanie wysiłków zmierzających do upowszechnienia ich wyników, a także identyfikacja nowych, niezagospodarowanych obszarów badawczych.

Zarząd Towarzystwa tworzy 10 osób, w tym jako Członek Komisji Rewizyjnej dr hab. Robert Wolny, prof. UE, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem.

W skład Rady Naukowej Towarzystwa wchodzi 9 przedstawicieli świata nauki. Wśród nich jest Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Sławomir Smyczek, a także od września br. dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE, kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji.

Więcej informacji na stronie: pntm.pl