Student naszej specjalności stypendystą Ministra Edukacji i Nauki!

Dawid Lesznik, student naszej specjalności - Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych - stypendystą Ministra Edukacji i Nauki!

Dawid Lesznik, student naszej specjalności - Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych - stypendystą Ministra Edukacji i Nauki!

Dawid Lesznik dwukrotnie zrealizował program Tutoringu Akademickiego, a w bieżącym roku objęty został Indywidualną Ścieżką Edukacyjną. Od początku swej działalności związany z Katedrą Rynku i Konsumpcji pod naukową opieką jej kierownika - dr. hab. Grzegorza Maciejewskiego, prof. UE. Jest współautorem 5 artykułów naukowych z zakresu ekonomii i finansów behawioralnych opartych o jego autorskie badania pierwotne inwestorów oraz konsumentów oraz uczestnikiem projektów badawczych realizowanych w ramach Katedry. Z zawodu Makler Papierów Wartościowych, dysponuje licencją CIIA. Jako analityk rynkowy specjalizuje się w rekomendacjach giełdowych oraz problematyce polityki monetarnej.

Serdecznie gratulujemy!