Kontakt

Katedra Rynku i Konsumpcji

ul. 1 Maja 47
40-287 Katowice
Budynek E, pok. 211, 212, 214, 215

+48 32257-7358
katedra.rik@ue.katowice.pl

Facebook

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice