Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Kajetan Suchecki

Problematyka:

 • obsługa klienta (m.in. w ochronie zdrowia),
 • ekonomika ochrony zdrowia i aspekty ekonomiczne w działalności medycznej,
 • zachowania konsumentów (m.in. na rynku usług turystycznych i rynkach powiązanych, na rynku usług medycznych i in.),
 • marketing i segmentacja rynku,
 • potrzeby i preferencje konsumentów na wybranych rynkach,
 • produkt jako przedmiot sprzedaży w przedsiębiorstwie.

Kierunek Przedsiębiorczość i Finanse

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Barbara Kucharska

Problematyka

 • obsługa klienta (reklamacje, personel, standardy, program, wirtualizacja, obsługa w warunkach pandemii),
 • merchandising (możliwości wykorzystania w handlu stacjonarnym i internetowym, wpływ na wybory konsumentów),
 • instrumenty oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek (produkt, cena, promocja, dystrybucja, personel),
 • satysfakcja i lojalność klienta (sposoby budowania, metody badania),
 • współpraca przedsiębiorstw w budowaniu przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym (m.in. w ramach systemów franchisingowych),
 • przedsiębiorstwa wobec wirtualizacji zachowań konsumentów,
 • media społecznościowe w decyzjach konsumentów.
Beata Kolny

 

Problematyka

 • proces obsługi klienta w wybranych przedsiębiorstwach,
 • ocena działań marketingowych przedsiębiorstw,
 • badania zachowań podmiotów rynkowych (przedsiębiorstw i gospodarstw domowych),
 • badania zachowań konsumentów jako podstawa budowy strategii przedsiębiorstwa,
 • analiza otoczenia przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Podstawy budowy strategii marketingowej przedsiębiorstwa X;
 • Marketing-mix w działalności przedsiębiorstwa X;
 • Obsługa klienta w obiekcie hotelarskim na przykładzie hotelu X;
 • Funkcjonowanie klubów fitness w mieście Katowice w opinii klientów.

Kierunek Gospodarka Cyfrowa

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Michał KuciaProblematyka:
 • handel elektroniczny;
 • cross border e-commerce;
 • wirtualizacja działalności handlowej;
 • reklama i sprzedaż w mediach społecznościowych;
 • trendy nowoczesnego marketingu (influencer marketing, marketing doświadczeń, growth hacker marketing);
 • zaangażowanie klienta;
 • marketing internetowy;
 • monitoring mediów społecznościowych;
 • wirtualizacja metod i techniki sprzedaży w handlu elektronicznym.