Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Kajetan Suchecki

Problematyka:

 • obsługa klienta (m.in. w ochronie zdrowia);
 • ekonomika ochrony zdrowia i aspekty ekonomiczne w działalności medycznej;
 • zachowania konsumentów (m.in. na rynku usług turystycznych i rynkach powiązanych, na rynku usług medycznych i in.);
 • marketing i segmentacja rynku;
 • potrzeby i preferencje konsumentów na wybranych rynkach;
 • produkt jako przedmiot sprzedaży w przedsiębiorstwie.
Beata Kolny

Problematyka:

 • zachowania konsumentów i e-konsumentów na wybranych rynkach;
 • funkcjonowanie sieci handlowej lub/i usługowej miasta;
 • postawy konsumentów wobec produktów;
 • potrzeby i preferencje konsumentów i e-konsumentów na wybranych rynkach;
 • zachowania konsumentów w czasie wolnym;
 • ocena działań marketingowych wybranych przedsiębiorstwach.
 
Barbara Kucharska

Problematyka: 

 • obsługa klienta (reklamacje, personel, standardy, program, wirtualizacja, obsługa w warunkach pandemii),
 • merchandising (możliwości wykorzystania w handlu stacjonarnym i internetowym, wpływ na wybory konsumentów),
 • instrumenty oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek (produkt, cena, promocja, dystrybucja, personel),
 • satysfakcja i lojalność klienta (sposoby budowania, metody badania),
 • współpraca przedsiębiorstw w budowaniu przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym (m.in. w ramach systemów franchisingowych),
 • przedsiębiorstwa wobec wirtualizacji zachowań konsumentów,
 • media społecznościowe w decyzjach konsumentów,
 • zachowania konsumentów na wybranych rynkach.
 

Kierunek Przedsiębiorczość i Finanse

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Barbara Kucharska

Problematyka

 • obsługa klienta (reklamacje, personel, standardy, program, wirtualizacja, obsługa w warunkach pandemii),
 • merchandising (możliwości wykorzystania w handlu stacjonarnym i internetowym, wpływ na wybory konsumentów),
 • instrumenty oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek (produkt, cena, promocja, dystrybucja, personel),
 • satysfakcja i lojalność klienta (sposoby budowania, metody badania),
 • współpraca przedsiębiorstw w budowaniu przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym (m.in. w ramach systemów franchisingowych),
 • przedsiębiorstwa wobec wirtualizacji zachowań konsumentów,
 • media społecznościowe w decyzjach konsumentów,
 • zachowania konsumentów na wybranych rynkach.
Beata Kolny

 

Problematyka

 • proces obsługi klienta w wybranych przedsiębiorstwach,
 • ocena działań marketingowych przedsiębiorstw,
 • badania zachowań podmiotów rynkowych (przedsiębiorstw i gospodarstw domowych),
 • badania zachowań konsumentów jako podstawa budowy strategii przedsiębiorstwa,
 • analiza otoczenia przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Podstawy budowy strategii marketingowej przedsiębiorstwa X;
 • Marketing-mix w działalności przedsiębiorstwa X;
 • Obsługa klienta w obiekcie hotelarskim na przykładzie hotelu X;
 • Funkcjonowanie klubów fitness w mieście Katowice w opinii klientów.
Mirosława Malinowska

Problematyka:

 • komunikacja marketingowa/promocja;
 • branding - kształtowanie marki;
 • media/kanały w marketingu;
 • zachowania konsumentów.