Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Transportu - Oferta dydaktyczna

 

Kierunek Logistyka (studia I i II stopnia - Wydział Ekonomii)

W roku akademickim 2010/2011 uruchomiono z inicjatywy Katedry Transportu, przy współpracy Katedry Logistyki Ekonomicznej, studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia, na kierunku logistyka. Kształcenie na inżynierskich studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku logistyka dotyczyć będzie następujących specjalności:

  • Transport w systemach logistycznych,

  • Telematyka transportu i logistyki.

Absolwent studiów inżynierskich będzie posiadał:

  • wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także umiejętności menedżerskie,

  • umiejętności trafnego wnioskowania, formułowania i rozwiązywania problemów za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie projektowania systemów i procesów logistycznych, ich analizy i oceny,

  • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi systemami informacyjnymi i telematycznymi oraz systemami zarządzania w transporcie i logistyce,

  • umiejętności z zakresu zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, a także doboru i szkolenia zasobów ludzkich.

W grudniu 2016 roku została uruchomiana rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia na kierunku logistyka. Studia trwają trzy semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Logistyka na Wydziale Ekonomii mogą się ubiegać kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3