Przejdź do menu Przejdź do treści

Dydaktyka

Tematyka seminariów:

  1. Prof. zw. dr hab. Anna Lipka

  • Strategie personalne.
  • Ryzyko personalne.
  • Marketing stanowisk pracy.
  • Dobór pracowników.
  • Rozwój, ocenianie (ścieżki karier).
  • Zwalnianie pracowników.
  • Zarządzanie kosztami pracy.
  • Motywowanie.
  • Komputeryzacja działów personalnych.
  • Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (np. controlling personalny, outsourcing).
  • Metody wyceny kapitału ludzkiego.
  • Szkolnictwo zawodowe.
  • Zarządzanie wiedzą.
  • Gospodarka kreatywna.
  • Pracoholizm.
  • Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim.
  • Postawy wobec czasu pracy.
  • Generacje pracowników.
  • Eksperyment w obszarze HR.
  • Cyberdyskredytacja pracowników.
  • Grywalizacja.

  2. Dr hab. Małgorzata Król

  • Gospodarowanie kapitałem ludzkimi – dobór pracowników do organizacji (rekrutacja i selekcja), formy rozwoju pracowników (m. in. szkolenia), kształtowanie kariery zawodowej, ocenianie pracowników, wynagradzanie i inne formy motywowania do pracy, zwalnianie pracowników (outplacement).
  • Typowe i elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy – rozwój elastycznych form zatrudnienia, praca tymczasowa, telepraca, outsourcing, elastyczny czas pracy.
  • Zatrudnienie przyjazne rodzinie, równowaga praca-życie (LWB).
  • Analiza rynku pracy – stan, struktura i dynamika bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej, konsekwencje bezrobocia, przeciwdziałanie bezrobociu, osoby niepełnosprawne na rynku pracy, absolwenci na rynku pracy, kobiety na rynku pracy.
  • Demograficzne uwarunkowania rynku pracy – problem starzejącego się społeczeństwa.
  • Generacje pracowników.
  • Mobilność zawodowa i przestrzenna zasobów pracy.

  3. Dr Stanisław Waszczak

  • Kulturowe uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim.
  • Psychologiczne wyznaczniki rozwoju osobistego i kariery zawodowej.
  • Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji pracowniczych i menedżerskich.
  • Psychopatologia pracy – stres zawodowy, wypalenie zawodowe, pracoholizm, mobbing w środowisku pracy, sabotaż w pracy.
  • Komunikowanie się w organizacjach.
  • Negocjacje.
  • Doradztwo zawodowe i personalne.
  • Etyczne aspekty gospodarowania kapitałem ludzkim.
  • Zachowania organizacyjne.

  4. dr hab. Alicja Winnicka-Wejs

  • Employer branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy
  • Grywalizacja w praktyce organizacji
  • Rozwój pracowników
  • Projektowanie szkoleń
  • Projekty inwestycji w kapitał ludzki
  • Rynek usług szkoleniowych w Polsce
  • Nowoczesne metody doboru pracowników
  • System motywowania pracowników
  • Ocena jakości procesów personalnych
  • Zarządzanie ryzykiem personalnym
  • Zarządzanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim (generacje pracowników)
  • Sprawozdanie o kapitale ludzkim/ kapitale intelektualnym organizacji
  • Trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim (np. outsourcing, sektor nowoczesnych usług HR SSC, BPO)
  • Cyberdyskredytacja pracowników (cyberhejt wobec pracowników a wizerunek organizacji)
  • Uwarunkowania kontekstowe zarządzania kapitałem ludzkim (strategie personalne, kultury organizacyjne)

   

   Dołącz do nas

   Akredytacje i partnerzy

   logotyp efmd
   logotyp ceeman
   logotyp hr
   logotyp cima
   logotyp eaie
   logotyp bauhaus4
   logotyp progres3