Historia Katedry Zarządzania Organizacjami

Tytuł profesorski:

  • prof. dr hab. Anna Lipka 

"AE forum" 2003, nr 5, s. 7

"AE forum" 2003, nr 6, s. 26-27

Promocje habilitacyjne:

  • dr hab. Małgorzata Król
  • dr hab. Alicja Winnicka-Wejs

"Forum" 2020, nr 50, s. 35