Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty Koła

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2023/2024

 1. Organizacja szkolenia wewnętrznego "Z HR-em na TY": Monika Karczewska, "Mobbing w pracy" (27.05.2024 r.).
 2. Organizacja warsztatów w Kato Science Corner: "Budowanie marki osobistej" (16.04.2024 r.).
 3. Udział Koła w Dniu Otwartym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (08.04.2024 r.).
 4. Udział w II Uczelnianym Sympozjum Kół Naukowych UE w Katowicach (13.03.2024 r., UE w Katowicach).
 5. Organizacja warsztatów on-line "Budowanie marki osobistej HRowca w mediach społecznościowych”: Anna Zwolińska Recruitment Specialist w firmie No Floff Jobs (18.01.2024r., on-line).
 6. Organizacja warsztatów on-line "Rekrutacja od strony rekrutera, błędy podczas rekrutacji, podstawy LinkedIn": Karolina Botor, Pani Buduje Karierę, projekt z cyklu "HR przy kawie" realizowany wraz z kołem HRD (21.12.2023r.).
 7. Organizacja szkolenia wewnętrznego "Z HR-em na TY": Monika Karczewska, "Prawo pracy - formy zatrudnienia" (14.11.2023r.).

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2022/2023

 1. Organizacja warsztatów on-line "Jak znaleźć pracę marzeń? Praktyczne wskazówki od rekruterów":  Małgorzata Jurek, Menedżer Hays Poland; Katarzyna Dradra- Widuch, Senior Consultant; Dominika Skiba, Consultant (10.05.2023 r., on-line).
 2. Udział Koła w Dniu Otwartym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (15.03.2023r.).
 3. Organizacja szkolenia wewnętrznego "Z HR-em na TY": Monika Karczewska, "Nowelizacje w prawie pracy w 2023 roku" (12.12.2022r.).
 4. Organizacja warsztatów "Narcyzm w świetle Facebooka" w ramach wizyty Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu na kampusie UE Katowice,22.11.2022r. 
  https://www.ue.katowice.pl/kandydaci/aktualnosci/article/wizyta-zespolu-szkol-ekonomicznych-w-raciborzu-na-kampusie-ue-katowice.html

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2021/2022

 1. Organizacja webinarium on-line "Zarządzanie różnorodnością pokoleniową", wspólny projekt Koła Naukowego HR-owców i Koła HRD, we współpracy z Kołem Personalni Uniwersytetu Łódzkiego, 06.06.2022r.
 2. Udział w I Uczelnianym Sympozjum Kół Naukowych UE w Katowicach Udział w I Uczelnianym Sympozjum Kół Naukowych UE w Katowicach (07.04.2022r., UE w Katowicach).     
 3. Organizacja szkolenia wewnętrznego „Z HR-em na Ty”: Ewa Słaboń „Narzędzia CSR dotyczące zatrudnienia a budowanie wizerunku pracodawcy” (28.03.2022r.).  
 4. Udział w warsztacie networkingowym „Personal branding w nauce – zarządzanie marką osobistą czy narcystyczna autokreacja?”(08.03.2022r., on-line).
 5. Udział w międzynarodowej konferencji „International Women’s Day Conference in Economics, Finance and Management” (08-09.03.2022r., on-line).
 6. Udział w spotkaniu Koła Naukowego Debaty Ekonomiczne z prezentacją ekonomisty Jana Zygmuntowskiego (25.01.2022r., on-line).
 7. Organizacja szkolenia wewnętrznego „Z HR-em na Ty”: Patrycja Plaszczymąka „Ryzyko motywacyjne pracowników” (29.11.2021r., on-line)
 8. Udział członków Koła w seminarium prof. S. Ebert pt.: „What matters for an international academic career?” (18.11.2021r., on-line).

   

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2020/2021

 1. Szkolenie wewnętrzne „Z HR-em naTy”: Ewa Słaboń „Rozwój kompetencji menedżerskich w obliczu różnorodności kulturowej” (31.05.2021 r., on-line) 
 2. Udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki „Trójstyk. Ekonomia, Finanse, Zarządzanie” organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (z artykułem Patrycji Plaszczymąki „Ryzyko motywacyjne pracowników w kontekście zrównoważonego przywództwa”), 28.05.2021r.  
 3. Udział w Konferencji Naukowej „Pokolenie Z na łódzkim rynku pracy” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Personalni przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, 27.05.2021 r., on-line, bez referatu)    
 4. Udział w 41."Akademii Kariery" organizowanej przez Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  (Katowice, 27.04.2021r., on-line)
 5. Udział w Festiwalu HR organizowanym przez Koło Naukowe ZZL "Personalni" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Kraków, 14.04.2021r., on-line)
 6. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy "Kreatywność językowa w marketingu" organizowanej przez Koło Naukowe Językoznawców przy Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, 22-23.03.2021r., on-line, bez referatu)
 7. Udział w spotkaniu edukacyjno-doradczym „Przedsiębiorco masz wybór – ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS plus, działalność nieewidencjonowana – Warunki – Uprawnienia – Skutki” organizowanym w ramach Akademii Biznesu (16.03.2021r., on-line)
 8. Szkolenie wewnętrzne "Z HR-em na Ty": "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych" (10.03.2021r., on-line)
 9. Udział w w “International Women’s Day Conference in Economics, Finance and Management” (Katowice,08.03.2021r., on-line) 
 10. Szkolenie wewnętrzne "Z HR-em na Ty": "Organizacje turkusowe - dylematy zarządzania kapitałem ludzkim" (26.01.2021r., on-line)
 11. Szkolenie wewnętrzne "Z HR-em na Ty": "Analiza benefitów pozapłacowych w ofertach pracy" (14.12.2020r., on-line)
 12. Udział w seminarium eksperckim „Okulary przyszłości – Śląsk 2030. Białe i zielone miejsca pracy" (25.11.2020 r., on-line)

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2019/2020

 1. Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki „Trójstyk. Ekonomia, Finanse, Zarządzanie” organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (z artykułem: „Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach turkusowych”)
 2. Szkolenie wewnętrzne "Z HR-em na Ty": "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji non-profit" (13.05.2020r.)
 3. Udział w Konferencji pt.: "Analiza zagadnienia, analiza wyników - wystąpienie młodego naukowca" - 21.03.2020r., organizowanej przez Creativetime w Katowicach (z artykułem: "Analiza benefitów pozapłacowych w ofertach pracy").
 4. Jubileuszowy Warsztat z okazji 10-lecia Koła Naukowego "HR-owców" (25.02.2020r.)
 5. Umowa współpracy z Kołem Naukowym "Human Resources Development"działającym przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (10.12.2019r.).

 

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2018/2019

 1. Udział w Konferencji Naukowej pt.: "Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii" - 14.06.2019r., organizowanej przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Szczecińskiego (z artykułem: "Wolontariat pracowniczy jako narzędzie CSR").
 2. Udział w promocji specjalności "Gospodarowanie kapitałem ludzkim"- 27.02.2019 r.
 3. Udział w konferencji "Perspektywy HR" w Katowicach - 21.11.2018 r.
 4. Organizacja szkoleń wewnętrznych "Z HR-em na Ty": "Wprowadzenie do analizy strategicznej (pojęcie i metody) na przykładzie wybranej firmy" - 29.11.2018r.; "Jeść czy nie jeść w pracy?" - 07.01.2019 r.; "Wolontariat jako element rozwoju kompetencji pracowników" - 25.03.2019 r.

 

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2017/2018

 1. Udział w III Konferencji Młodych Naukowców "Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki" - 08.09.2018r. w Gdańsku (z artykułem: "Percepcja diet coachingu jako elementu pakietu wellness dla pracowników w organizacji (wyniki badań pilotażowych)")
 2. Organizacja szkoleń wewnętrznych "Z HR-em na Ty":  "Samozatrudnienie - wady i zalety" -     13.11.2017 r.; "Media społecznościowe i ich wykorzystanie w obszarze HR" - 29.01.2018r.
 3. Udział w promocji specjalności "Gospodarowanie kapitałem ludzkim", 28.02.2018r.
 4. Udział w "Puls HR Day" (Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach) - 15.11.2017 r.

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2016/2017

 1.  Organizacja szkoleń wewnętrznych „Z HR-em na Ty” - "Daj się poznać Rekruterowi" - 21.11.2016 r.; "Media społecznościowe w rekrutacji" - 21.03.2017r.; "Jak wyliczyć wynagrodzenie" - 25.04.2017r.
 2. Udział w promocji specjalności "Gospodarowanie kapitałem ludzkim", 01.03.2017 r.
 3. Wizyta studyjna w firmie HAYS i spotkanie z Panią Justyną Chmielewską - Business Manager Poland, 07.04.2017 r.
 4. Organizacja seminarium "Marketing personalny" z udziałem eksperta-praktyka, 06.06.2017 r.

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2015/2016

 1.  Udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacje i Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka” – z artykułem ”Zastosowanie FOMO – wyniki samoobserwacji”  (19-20.05.2016 r., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
 2. Wizyta studyjna w Kompanii Piwowarskiej - zwiedzanie Browarium i spotkanie  z Panią Dorotą Kowalczyk - kierownikiem ds. personalnych, 20.11.2015 r.
 3. Organizacja szkoleń wewnętrznych „Z HR-em na Ty” („Prawo pracy“– „Charakterystyka form i rodzajów stosunku pracy“ – 16.11.2015 r.; „Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika” – 23.05.2016 r.)
 4. Udział w konkursie PZU „Inwestycja w przyszłość” na najlepsze video cv  (https://przyciagamynajlepszych.pl/inwestycja-w-przyszlosc/projekt/276; 12-26.01.2016 r.)
 5. Udział w „Festiwalu HR”, organizowanym przez Koło „Personalni” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (19.04.2016 r., Kraków)

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2014/2015

 1. Udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi” organizowanej przez Katedrę Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej oraz Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Experience”, 18-19.06.2015 r. (z artykułem: „Kształtowanie employer brandingu na polskim rynku pracy – przykłady”)
 2. Organizacja seminarium „Grywalizacja. Wejdź z nami do gry” z udziałem ekspertów-praktyków, 01.06.2015 r.
 3. Organizacja szkoleń wewnętrznych „Z HR-em na Ty” („Work-life balance: równowaga między życiem zawodowym a osobistym” – 16.03.2015 r., „Employer branding” – 08.06.2015 r.)
 4. Udział w „Festiwalu HR” organizowanym przez Koło „Personalni”
  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 14.04.2015 r.
 5. Jubileuszowe spotkanie Koła „HR-owców” z okazji 5-lecia działalności, 20.11.2014 r.

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2013/2014

 1. Organizacja seminarium „Employer branding” z udziałem ekspertów- praktyków, 19.05.2014 r.
 2. Wizyta studyjna w Agencji Zatrudnienia „Work Express” w Katowicach, 12.03.2014 r.
 3. Organizacja szkoleń wewnętrznych „Z HR-em na Ty” („Inwestycje szkoleniowe w Korpusie Służby Cywilnej” – 21.11.2013 r.; „Funkcjonowanie działów HR w firmach międzynarodowych” – 12.12.2013 r.; „Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki” – 31.03.2014 r.; „Prawo pracy – formy i rodzaje zatrudnienia w Polsce”
  – 28.04.2014 r.)
 4. Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Perspektywy Zarządzania Zasobami Ludzkimi”, organizowanej przez Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 08-09.05.2014r. (z artykułem „Zarządzanie różnorodnością - wykorzystanie potencjału pracowników generacji Y”)
 5. Udział w II Ogólnopolskim Studenckim Kongresie Nauk Ekonomicznych i Społecznych „STER: Strategia – Taktyka – Ekonomia – Rozwój”, organizowanym przez Instytut Ekonomiczno-Przyrodniczy „MarGo”
  w Karpaczu, 22-24.11.2013r. (z artykułem: „Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki” na przykładzie województwa świętokrzyskiego”)

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2012/2013

 1. Wizyta studyjna w Parku Naukowo-Technologicznym „Euro-Centrum”
  w Katowicach, 12.12.2012 r.
 2. Uczestnictwo w warsztacie i grze biznesowej organizowanej przez  Narodowy Bank Polski, ICAN Institute, Harvard Business Review Polska pt.: „Nowoczesne multimedialne narzędzia edukacji ekonomicznej – warsztat strategiczny”, 27.03.2013 r.
 3. Organizacja szkolenia wewnętrznego „Z HR-em na Ty” („Motywowanie pracowników w agencji pracy i doradztwa personalnego – studium przypadku” - 15.04.2013 r.)
 4. Organizacja seminarium „Współczesne systemy motywowania” z udziałem ekspertów - praktyków, 20.05.2013 r.

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2011/2012

 1. Uczestnictwo w Targach Kół Naukowych "Wkręć się w Koło" (UE
  w Katowicach, 09.11.2011 r.)
 2. Udział w Konferencji "Absolwent w firmie", zorganizowanej przez Dolnośląski Region Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wrocław, 29.02.2012 r.)
 3. Organizacja szkoleń wewnętrznych "Z HR-em na Ty" („Oceny pracownicze” - 26.03.2012 r.; „Etyka biznesu” - 16.04.2012 r.)
 4. Organizacja seminarium "Inwestowanie w kapitał ludzki" z udziałem praktyków, 01.06.2012 r.
 5. Udział w Konferencji "Kreatywność i systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych", zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Organizacjami, Katedrę Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 20.09.2012 r.
 6. Udział w Międzynarodowej XVII Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów "Zarządzanie gospodarką w XXI wieku", zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw WNEIZ US, Instytut Wiedzy i Innowacji, 27-29.09.2012 r. (z artykułem: "Inwestycje szkoleniowe w kapitał ludzki w Korpusie Służby Cywilnej")

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2010/2011

 1. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców "Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka", zorganizowanej przez KNEPO Business Club przy Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego, 08.04.2011 r. (z artykułem: "Background screening a ryzyko personalne")
 2. Organizacja seminarium "Nie daj się zaskoczyć! Rekrutacja i selekcja bez tajemnic!" z udziałem praktyków, 09.05.2011 r.
 3. Udział w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "W stronę profesjonalnego konsultingu" pod tytułem "Międzynarodowy konsulting w dobie kryzysu", zorganizowanej przez Koło Naukowe Konsultingu oraz Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, 28-29.09.2011 r. (z artykułem: "Rozwój HR Shared Service Centers w Polsce")
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca