Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje Koła

 1. Plaszczymąka P., Ryzyko motywacyjne pracowników w kontekście zrównoważonego przywództwa (w:) Zrównoważony rozwój w kontekście współczesnych zmian społeczno-gospodarczych, Red. A. Walasik, H. Ziętara, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2022, s. 121-130.
 2. Plaszczymąka P., Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach turkusowych (w:) Gospodarka współdzielenia. Rynki - instytucje - organizacje, Red. A. Walasik, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021, s. 56-65.
 3. Gutwińska S., Analiza benefitów pozapłacowych w ofertach pracy (w:) Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 17. Red. K. Piecha, Creativetime, Kraków, 2020, s. 322-325.
 4. Winnicka-Wejs A., Szołtysik D., Wolontariat pracowniczy jako narzędzie CSR, "Marketing i Rynek" 2019, nr 12, s. 58-62.
 5. Gutwińska S., Percepcja diet coachingu jako elementu pakietów wellness dla pracowników w organizacji (wyniki badań pilotażowych), w: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 14. Red. K. Piech, Wyd. Creativetime, Kraków 2018, s. 250-257.
 6. Dębińska-Rudy E., Zjawisko FOMO a wykorzystanie czasu pracy, (w:) Innowacje i przedsiębiorczość - ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Red. A. Francik, V. Marakova, K. Szczepańska-Woszczyna, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2016, s. 175-187.
 7. Winnicka-Wejs A., Pietruszka A., Kształtowanie employer brandingu na polskim rynku pracy – przykłady, „Organizacja i Zarządzanie” Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1202, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2015, s. 231 - 253.
 8. Bury M., Zarządzanie różnorodnością – wykorzystanie potencjału pracowników generacji Y, (w:) Perspektywy Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Red. A. Rakowska, Instytut Zarządzania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2014, s. 126-137.
 9. Dudek J., Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki” na przykładzie województwa świętokrzyskiego, (w:) Ster II Strategia – Taktyka – Ekonomia – Rozwój. Prace Naukowe Nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy. Red. M. Borkowska, Karpacz 2013, s. 68-72.
 10. Braksator A., Bury M., Inwestycje szkoleniowe w kapitał ludzki w Korpusie Służby Cywilnej, (w:) Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia. Prace Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zeszyt IV. Red. P. Bartkowiak, T. Bernat, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Poznaniu, Poznań 2012, s. 147-157.
 11. Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. E. Madej, A. Winnicka-Wejs (red.), Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 12. Winnicka-Wejs A., Klich A., Rozwój HR Shared Service Centers w Polsce, (w:) Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk. Red. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 42-54.
 13. Winnicka-Wejs A., Hap W., Background screening a ryzyko personalne, (w:) Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Red. A. Antonowicz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, s. 61-73.
 14. Winnicka-Wejs A., Dembińska A., Dróżdż P., Śląski rynek konsultingu personalnego (wstępne wyniki badań), (w:) Konsulting. Rodzaje, obszary, instrumentarium. Red. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 73-88.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3