Przejdź do menu Przejdź do treści

... Szkolenia "Z HR-em na TY"

Do tej pory braliśmy udział w następujących szkoleniach:

 • "Prawo pracy - formy zatrudnienia", Monika Karczewska,14.11.2023r.    
 • "Nowelizacje w prawie pracy w 2023 roku", Monika Karczewska, 12.12.2022r. 
 • "Narzędzia CSR dotyczące zatrudnienia a budowanie wizerunku pracodawcy", Ewa Słaboń, 28.03.2021 r.
 • "Ryzyko motywacyjne pracowników w kontekście zrównoważonego przywództwa", Patrycja Plaszczymąka, 29.11.2021 r. 
 • „Rozwój kompetencji menedżerskich w obliczu różnorodności kulturowej” , Ewa Słaboń, 31.05.2021r.    
 • "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych", Ewa Słaboń, 10.03.2021r.
 • "Organizacje turkusowe - dylematy zarządzania kapitałem ludzkim", Patrycja Plaszczymąka, 26.01.2021r.
 • "Analiza benefitów pozapłacowych w ofertach pracy", Sabina Gutwińska, 14.12.2020r.
 • "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji non-profit", Dominika Szołtysik, 13.05.2020r.
 • "Wolontariat jako element rozwoju kompetencji pracowników", Dominika Szołtysik, 25.03.2019 r.
 • "Jeść czy nie jeść w pracy?", Sabina Gutwińska, 07.01.2019r.
 • "Wprowadzenie do analizy strategicznej (pojęcie i metody) na przykładzie wybranej firmy", Patrycja Plaszczymąka, 29.11.2018r.
 • "Media społecznościowe i ich wykorzystanie w obszarze HR", Anna Kawecka, 29.01.2018r.
 • "Samozatrudnienie - wady i zalety", Radosław Zając, 13.11.2017r.
 • "Jak wyliczyć wynagrodzenie", Lucyna Czupała, 25.04.2017r.
 • "Media społecznościowe w rekrutacji", Anna Kawecka, 21.03.2017r.
 • „Daj się poznać Rekruterowi", Marcin Żekoński, 21.11.2016r.
 • "Prawo pracy od A do Z” – „Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika”, Ewa Dębińska-Rudy – 23.05.2016r. ,  „Charakterystyka form i rodzajów stosunku pracy” , 16.11.2015r.
 • "Work-life balance: równowaga między życiem zawodowym a osobistym", Tamara Fraj, 16.03.2015 r.
 • "Employer branding", Aleksandra Pietruszka, 08.06.2015 r.
 • "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce i na Ukrainie. Studium porównawcze", Marina Mishchyshyna, 16.06.2014r.
 • "Prawo pracy - formy i rodzaje zatrudnienia w Polsce", Dominik Łysień, 28.04.2014r.
 • "Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego w ramach Priorytetu VIII PO KL "Regionalne kadry gospodarki" na przykładzie województwa świętokrzyskiego", Justyna Dudek, 31.03.2014r.
 • "Funkcjonowanie działów HR w firmach międzynarodowych", Przemysław Markiewicz, 12.12.2013r.
 • "Inwestycje szkoleniowe w Korpusie Służby Cywilnej", Magdalena Bury, 21.11.2013r.
 • "Motywowanie pracowników w agencji pracy i doradztwa personalnego – studium przypadku", Natalia Gwiozda, Marta Zielińska, Małgorzata Tłuczykont, 15.04.2013r.
 • "Etyka biznesu", Karol Kasperczyk, 16.04.2012r.
 • "Oceny pracownicze", Radosław Zając, 26.03.2012r.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3