Kontakt

Katedra Zarządzania Organizacjami

ul. Bogucicka 3a
40-287 Katowice
Budynek B, pok. 316, 316a

+48 32257-7377, +48 32257-7374
katedra.zo@ue.katowice.pl 

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice