Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek: Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

 

dr hab. Małgorzata Król, prof. UE

Problematyka: Gospodarowanie kapitałem ludzkimi – dobór pracowników do organizacji (rekrutacja i selekcja), formy rozwoju pracowników (m. in. szkolenia), kształtowanie kariery zawodowej, ocenianie pracowników, wynagradzanie i inne formy motywowania do pracy, zwalnianie pracowników (outplacement); Typowe i elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy – rozwój elastycznych form zatrudnienia, praca tymczasowa, telepraca, outsourcing, elastyczny czas pracy; Zatrudnienie przyjazne rodzinie, równowaga praca-życie (LWB); Analiza rynku pracy – stan, struktura i dynamika bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej, konsekwencje bezrobocia, przeciwdziałanie bezrobociu, osoby niepełnosprawne na rynku pracy, absolwenci na rynku pracy, kobiety na rynku pracy; Demograficzne uwarunkowania rynku pracy – problem starzejącego się społeczeństwa; Generacje pracowników; Mobilność zawodowa i przestrzenna zasobów pracy. Gospodarowanie kapitałem ludzkimi – dobór pracowników do organizacji (rekrutacja i selekcja), formy rozwoju pracowników (m. in. szkolenia), kształtowanie kariery zawodowej, ocenianie pracowników, wynagradzanie i inne formy motywowania do pracy, zwalnianie pracowników (outplacement); Typowe i elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy – rozwój elastycznych form zatrudnienia, praca tymczasowa, telepraca, outsourcing, elastyczny czas pracy; Zatrudnienie przyjazne rodzinie, równowaga praca-życie (LWB); Analiza rynku pracy – stan, struktura i dynamika bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej, konsekwencje bezrobocia, przeciwdziałanie bezrobociu, osoby niepełnosprawne na rynku pracy, absolwenci na rynku pracy, kobiety na rynku pracy; Demograficzne uwarunkowania rynku pracy – problem starzejącego się społeczeństwa; Generacje pracowników; Mobilność zawodowa i przestrzenna zasobów pracy.


Wybrane tytuły prac:

 • Oczekiwania pokolenia Z wobec rynku pracy
 • Wpływ pandemii na sytuację na rynku pracy w Polsce
 • Zapotrzebowanie na kompetencje starszych pracowników
 • Uwarunkowania pracy zdalnej w czasie pandemii
 • Workation jako forma organizacji pracy  

Kierunek: Przedsiębiorczość i Finanse

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. zw. dr hab. Anna Lipka

Problematyka: zakładanie działalności gospodarczej; ryzyko przedsiębiorcy; controlling finansowy i personalny; koszty pracy; zachowania organizacyjne; kontrola wewnętrzna i audyt; pandemia a zarządzanie firmą; zarządzanie kapitałem ludzkim (rekrutowanie, ocenianie, motywowanie, wynagradzanie) zakładanie działalności gospodarczej; ryzyko przedsiębiorcy; controlling finansowy i personalny; koszty pracy; zachowania organizacyjne; kontrola wewnętrzna i audyt; pandemia a zarządzanie firmą; zarządzanie kapitałem ludzkim (rekrutowanie, ocenianie, motywowanie, wynagradzanie).

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zachowania pracowników w okresie pandemii a ryzyko przedsiębiorcy;
 • Controlling personalny a controlling finansowy;
 • Strategiczna Karta Wyników w firmie;
 • Dynamika produktywności i rentowności kosztów pracy;
 • Zachowania przedsiębiorcze a równowaga praca-życie;
 • Wizerunek pracodawcy;
 • Controlling czasu pracy i kosztów pracy;
 • Opłacalność inwestycji w pracowników;
 • Wykorzystanie opcji realnych w firmie;
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw branży turystycznej w okresie pandemii;
 • Motywowanie do przedsiębiorczości;
 • Metody analizy ryzyka w firmie;
 • Ocena wartości pracowników w firmie;
 • Lojalność pracowników w okresie pandemii a prowadzenie działalności gospodarczej;
 • Ocenianie pracowników stymulujące ich przedsiębiorczość;
 • Rekrutowanie przedsiębiorczych pracowników.
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3