Aktualności

Wirtualne spotkanie z ekspertem studentów GiZP

15 grudnia 2021 r. na zajęciach dydaktycznych realizowanych w usłudze Google Meet z przedmiotu "Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem" studenci 3-go roku studiów stacjonarnych realizowanych na kierunku: Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, w... [Więcej]


Publikacja pracowników Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych w czasopiśmie PloS One

Publikacja pracowników Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych w czasopiśmie PloS One - grafika

Miło nam poinformować, że artykuł współautorstwa prof. zw. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki, dr Hanny Kelm oraz dr Karoliny Szymaniec-Mlickiej został opublikowany w renomowanym czasopiśmie PLoS ONE (IF: 3,240, MNiSW: 100 pkt.). [Więcej]


Publikacja naszych pracowników w prestiżowym czasopiśmie "Risks"

Miło nam poinformować, że artykuł pt. "Risk Management and Financial Stability in the Polish Public Hospitals: The Moderating Effect of the Stakeholders’ Engagement in the Decision-Making", autorstwa prof. zw. dr hab. Aldony... [Więcej]


Publikacja naszych pracowników w renomowanym czasopiśmie EURAM

Publikacja naszych pracowników w renomowanym czasopiśmie EURAM

Miło nam poinformować, że artykuł współautorstwa prof. dr. hab. Janusza Strużyny z Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji oraz dr hab. Izabeli Marzec, prof. UE z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych został opublikowany w renomowanym... [Więcej]


Artykuł współautorstwa Profesor Uniwersytetu Izabeli Marzec w renomowanym czasopiśmie

Artykuł współautorstwa Profesor Uniwersytetu Izabeli Marzec w renomowanym czasopiśmie

Z dumą informujemy, że artykuł współautorstwa dr hab. Izabeli Marzec, prof. UE z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych został opublikowany w czasopiśmie Personnel Psychology (IF ISI: 6.548, MNiSW: 200 punktów). [Więcej]


Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

20 listopada 2020 r. Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 marca 2020 r.: OPUS 19 oraz PRELUDIUM 19. Miło nam... [Więcej]


Artykuł pracowników Uniwersytetu opublikowany w czasopiśmie International Journal of Manpower

Miło nam jest poinformować, że w czasopiśmie z listy JCR został opublikowany następny artykuł, który jest rezultatem zrealizowanego przez zespół kierowany przez prof. UE dr hab. Izabelę Marzec grantu NCN Uwarunkowania organizacyjne rozwoju... [Więcej]