Aktualności

Artykuł pracownika Uczelni w prestiżowym wydawnictwie


Artykuł pracownika Wydziału Ekonomii w prestiżowym wydawnictwie

Artykuł pracownika Wydziału Ekonomii: dr Pawła Koconia oraz ppłk dr inż. Marka Bodzianego z Akademii Wojsk Lądowych pt. "Military science and management science – methodological connection in the context of culture of organization" został opublikowany w monografii Barbary Kożuch i Łukasza Sułkowskiego "Reflections about Contemporary Management" wydanej przez prestiżowe wydawnictwo Peter Lang.

W artykule opisano podobieństwa i różnice między zarządzaniem a nauką wojskową. Opis skupia się na pojęciu, które jest strategiczne dla zarządzania - kulturze organizacyjnej. Autorzy wykazują, iż nauka wojskowa ma wiele wspólnego z naukami o zarządzaniu.

Serdecznie gratulujemy!