Artykuł pracowników Uniwersytetu opublikowany w czasopiśmie International Journal of Manpower

Miło nam jest poinformować, że w czasopiśmie z listy JCR został opublikowany następny artykuł, który jest rezultatem zrealizowanego przez zespół kierowany przez prof. UE dr hab. Izabelę Marzec grantu NCN Uwarunkowania organizacyjne rozwoju zatrudnialności pracowników w sektorze publicznym (DEC-2013/11/B/HS4/00561).

Artykuł autorstwa dr hab. Izabeli Marzec, prof. UE, dr hab. Agaty Austen, prof. UE, prof. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki i dr Bogny Zacny pt. The impact of job content on employability and job performance in public organizations ukazał się w czasopiśmie International Journal of Manpower (5-year Impact Factor 1,24; CiteScore Tracker 2020 Scopus 1.8, 70 punktów MNiSW). Link do artykułu: www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJM-11-2019-0502/full/html.

W literaturze podkreśla się, iż to właśnie pracownicy tworzą wartość każdego typu organizacji. Przyjmuje się za oczywiste, że organizacja, aby osiągać sukces bez względu na sektor, w jakim działa powinna zatrudniać pracowników, którzy mają ważne dla realizacji celów organizacji kompetencje. W przypadku pracowników organizacji świadczących usługi publiczne rozwój zatrudnialności ma szczególne znaczenie, ponieważ są oni odpowiedzialni za osiąganie celów związanych z realizacją interesu publicznego, tworzą wartość społeczną i dysponują środkami publicznymi.