Aktualności

Efekty współpracy z ośrodkami naukowymi na Śląsku

Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi na Śląsku – Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego – przynosi efekty.


Pracownicy naszej katedry opublikowali nowe artykuły w prestiżowym polskim czasopiśmie "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" (numer 5(II8)2017, lista B, punktów 13):

  • Martyna Wronka-Pospiech, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Małgorzata Dobrowolska - Osobowościowe wyznaczniki pracy wpływające na sukces przedsiębiorcy społecznego - ss. 105-122,
  • Małgorzata Dobrowolska, Mariola Paruzel-Czachura, Michał Naczyński, Grzegorz Polok – Przyszłym menedżerom potrzeba terapii: Doświadczenia rodzinne a ryzyko rozwoju zaburzeń funkcjonowania psychicznego u przyszłych przedsiębiorców – ss. 183-196.