IX Kolokwium Noblowskie pt. "Powrót do przyszłości eksperymentów naturalnych. Davida Carda badania rynku pracy"

Termin: 18 maja 2022 r. godz. 15:30

Miejsce: platforma GoogleMeet: meet.google.com/isx-otoy-ueg

Cykl kolokwiów naukowych poświęconych dyskusji nad wpływem dorobku laureatów Nagrody Nobla na podejmowane w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach badania naukowe, zainicjowany przez Kierownika Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych dr hab. Artura Walasika, prof. UE wraz z pracownikami Katedry, doczekał się kolejnej odsłony.

Dziewiąte Kolegium Noblowskie przygotowano tym razem we współpracy z Katedrą Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, kierowaną przez prof. dr hab. Aldonę Frączkiewicz-Wronkę. Prelekcję przedstawi dr Hanna Kelm. W 2021 r. Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii trafiła do Davida Carda za "empiryczny wkład w ekonomię pracy", a drugą połowę otrzymali łącznie Joshua D. Angrist i Guido W. Imbens za "metodologiczny wkład w analizę związków przyczynowych". Kolokwium będzie poświęcone badaniom D. Carda.

Zeszłoroczna Nagroda Nobla dla Davida Carda stanowi niejako kontynuację zainteresowania podejściem eksperymentalnym  i stanowi kolejny etap rewolucji wiarygodności (credibility revolution) w naukach ekonomicznych. D. Card w swoich badaniach stosuje eksperymenty naturalne, które pozwalają zaobserwować i zmierzyć efekty określonego działania w rzeczywistości nas otaczającej.

Eksperyment naturalny polega na porównaniu ze sobą dwóch zbiorowości (grup osób, pracowników, przedsiębiorstw, regionów, itp.) wykazujących możliwie jak najwięcej cech podobieństwa do siebie nawzajem, z których w jednej wprowadzona została specyficzna zmiana (np. reforma, regulacja prawna). Porównanie to potencjalnie pozwala na wykrycie związków przyczynowych wynikających z wprowadzonej zmiany. Tego typu metoda badawcza posiada wiele niedoskonałości ze względu na złożoność otaczającego nas świata. Jest jednakże bezcenna z punktu widzenia projektowania polityk publicznych i interwencji ekonomicznych.

Wielkim nieobecnym ubiegłorocznych Nagród im. A. Nobla z ekonomii jest A. Krueger, jako współtwórca badań zarówno z D. Cardem, jak i J. Angristem. O nim i o obciążeniach w pracy naukowca również słów kilka podczas kolokwium.

W trakcie kolokwium dyskusji poddane zostaną przed wszystkim zagadnienia związane z wagą eksperymentów naturalnych dla współczesnej ekonomii oraz kontrowersje wokół metodyki tego typu badań.

MATERIAŁY:

  1. Uzasadnienie Banku Szwecji nadania nagrody im. A. Nobla
  2. Wykład noblowski D. Carda
  3. D. Card, A. Krueger (1995) Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage, Chapter 2: Employer Responses to the Minimum Wage: Evidence from the Fast-Food Industry (załącznik)
  4. D. Card, A. Krueger (2000) Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania: Reply, The American Economic Review (załącznik)