Jak skutecznie udzielać pomocy obywatelom Ukrainy, by nie doprowadzić do antyukraińskich nastrojów społecznych

Miasto Katowice (Urząd Miasta Katowice, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne) od wybuchu wojny na Ukrainie organizuje szereg form wsparcia zarówno dla Ukrainy, jaki i jej mieszkańców szukających schronienia w naszym mieście.

 

Wszyscy jesteśmy gospodarzami naszego miasta i chcemy, by obywatele Ukrainy dobrze się czuli w Katowicach, bez względu na to czy zostaną tu na krótki czas, czy nasze miasto okaże się być dla nich na zawsze drugim domem. Dlatego do udziału w spotkaniu zapraszamy praktyków i osoby, które angażują się w działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy.

 

Program spotkania 5 kwietnia br:

 

·         Godz. 15.00 – Wstęp – Jerzy Woźniak, Wiceprezydent Miasta Katowice

 

·         Godz. 15.05 – 15.15 - Wsparcie w obszarze pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Mariusz Nowak, Zastępca Dyrektora MOPS Katowice (do potwierdzenia)

 

10 min. - Pytania/uwagi/wnioski/refleksje

 

·         15.25 – 15.35 - Jak instytucje publiczne/społeczne mogą działać w przestrzeni publicznej, by obniżać napięcie społeczne – prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz - Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

10 min. - Pytania/uwagi/wnioski/refleksje

 

·         15.45-16.00 - Od euforii do niechęci. Co zrobić, gdy zaczynamy wypalać się w pomocy?  - dr hab. Małgorzata Dobrowolska, „PRO-INWEST” S.C.

 

10 min. - Pytania/uwagi/wnioski/refleksje

 

·         16.15 – Zakończenie spotkania