Aktualności

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską

Miło nam poinformować, że dr Hanna Kelm, adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Wydziale Ekonomii otrzymała 19 grudnia 2018 r. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską.


W tym roku, spośród 462 zgłoszonych prac, Prezes Rady Ministrów przyznał 54 nagrody. 6 osób uhonorowano za wybitny dorobek naukowy i artystyczny. Wyróżnienia za osiągnięcia naukowo-techniczne odebrało 19 laureatów. Nagrodzono również 29 prac doktorskich i habilitacyjnych, w tym rozprawę dr Hanny Kelm pt. "Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce". Szczegóły

Dr Hanna Kelm opracowała i wykorzystała zaproponowany model do diagnozy polskiej polityki rodzinnej, który opiera się na potrzebach rodzin, w podziale na cztery rodzaje potrzeb: ekonomiczne; godzenie pracy zawodowej i opieki nad dzieckiem; opieka zdrowia dla kobiet w ciąży i dzieci; wsparcie rodzin dysfunkcyjnych i bezpieczeństwo rodzinne. 

Dysertacja naszego pracownika otrzymała również wyróżnienie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (IPPiS). Nagrodę wręczono 20 grudnia 2018 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego "Dia­log". Więcej informacji

Serdecznie gratulujemy!