Aktualności

Nominacja Konferencji Episkopatu Polski

Podczas 379 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 7-9 czerwca nominowano księży archidiecezji katowickiej. Prof. Grzegorz Polok z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych będzie pełnił funkcję konsultora Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.


źródło: archidiecezjakatowicka.pl

 

Konferencja Episkopatu Polski (KEP, z łac. Conferentia Episcoporum Poloniae) jest instytucją Kościoła katolickiego zrzeszającą polskich biskupów celem koordynacji prac i współpracy w rozwiązywaniu wspólnych problemów.

Do posług przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski (KEP) wybrani zostali:

  • ks. Marek Gancarczyk, prezes zarządu Fundacji "Opoka", Prośba Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski;
  • ks. Łukasz Pasuto, krajowy duszpasterz głuchoniemych;
  • ks. Wojciech Ignasiak, konsultor Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych;
  • ks. Grzegorz Polok, konsultor Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Więcej informacji