Nowy kierunek "Zarządzanie publiczne"

Zarządzanie publiczne jako nowy kierunek wraz z nowymi specjalnościami ukazał się w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zachęcamy do zapoznania się z ulotką promocyjną studiów I i II stopnia.