Pracownicy Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na konferencji

W dniach 23-24 czerwca odbyła się konferencja "Wyzwania w zarządzaniu w obliczu Gospodarki 4.0" z aktywnym udziałem pracowników katedry. Obecni in situ byli prof. zw dr hab. Aldona Frączkiewicz Wronka i dr inż. Paweł Kocoń. Pani profesor Aldona Frączkiewicz Wronka wygłosiła referat pt. "Przemysł 4.0 - szansa czy zagrożenie dla godnego życia seniorów" będący pokłosiem prowadzonych przez nią badań i otrzymanego grantu. Pracownicy Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na konferencji.