Prezentacja kierunku "Zarządzanie publiczne" - studia I stopnia

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją kierunku Zarządzanie publiczne wraz z 2 specjalnościami NOWOŚĆ – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne).