Prezentacja kierunku "Zarządzanie publiczne" - studia II stopnia

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją kierunku Zarządzanie publiczne wraz z 3 specjalnościami NOWOŚĆ – studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne).