Aktualności

Prof. A. Frączkiewicz-Wronka współautorką artykułu opublikowanego w czasopiśmie z listy JCR

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa T. Holeckiego, M. Węgrzyn, A. Frączkiewicz-Wronki i K. Sobczyk pt. "Oncological Diseases and Social Costs Considerations on Undertaken Health Policy Interventions" ukazał się w czasopiśmie JCR International Journal of Environmental Research and Public Health (2.468 IF; 70 MNiSW).


Obrazek przedstawia logo international journal of environmental research and public health.

Prof. A. Frączkiewicz-Wronka jest kierownikiem Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Artykuł poświęcony rozważaniom na temat chorób onkologicznych i kosztów społecznych działań podejmowanych w zakresie polityki zdrowotnej powstał we współpracy z dr hab. n o zdr. Tomaszem Holeckim (Kierownik Zakładu Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), dr hab. Marią Węgrzyn, prof. UE (Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) oraz dr n. o zdr. Karoliną Sobczyk (Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

W wielu krajach onkologia staje się priorytetem realizowanej polityki zdrowotnej, a wobec bardzo wysokich kosztów diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych oczywista staje się konieczność podniesienia efektywności wykorzystania dostępnych zasobów.

Nie ulega także wątpliwości, że koszt społeczny interwencji lub zaniechania w odniesieniu do chorób onkologicznych powinien być prawidłowo oszacowany. Analiza procesu liczenia kosztów nie powinna ograniczać się tylko do uwzględniania kosztów stosowania określonych technologii medycznych, tj. wielkości nakładów związanych z leczeniem i ewentualnie profilaktyką, ale również w takiej analizie powinny znaleźć swoje miejsce wszystkie obszary za pośrednictwem których choroba może oddziaływać na poszczególne podmioty ekonomiczne.

W rzeczywistości skutki choroby są odczuwane przez wszystkich uczestników życia gospodarczego wpływając na jednostki, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz całą gospodarkę. Wobec tego analiza kosztów wykraczających poza koszty świadczeń cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród naukowców, ale także wśród rządów państw, odpowiedzialnych za utrzymanie systemów zdrowotnych. Dodatkowym przyczynkiem do podejmowania działań służących przeciwdziałaniu chorobom onkologicznym są wysokie i często pomijane koszty społeczne ponoszone przez społeczeństwa.

Celem opublikowanego artykułu była identyfikacja działań podejmowanych w tym zakresie w Polsce i ich ocena.

Artykuł dostępny na stronie