Aktualności

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka w bazie ekspertów ds. ekonomii społecznej


Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, kierownik naszej Katedry, oraz dr Martyna Wronka-Pośpiech z Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego zostały włączone do bazy ekspertów ds. ekonomii społecznej, tworzonej w ramach projektu „Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), w którym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje zadania mające na celu podniesienie jakości usług wsparcia ekonomii społecznej świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

Działania zaplanowane w projekcie to między innymi: cykliczny przegląd i aktualizacja poszczególnych grup standardów i usług OWES, podnoszenie sprawności obsługi administracyjno-organizacyjnej procesu akredytacji i wprowadzenie standardów kwalifikacji dla pracowników OWES. Efektem tych działań ma być zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na wsparcie ekonomii społecznej a także profesjonalizacja i rozwój potencjału w zakresie zarządzania OWES.

Serdecznie gratulujemy!