Publikacja pracowników Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych w czasopiśmie PloS One

Miło nam poinformować, że artykuł współautorstwa prof. zw. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki, dr Hanny Kelm oraz dr Karoliny Szymaniec-Mlickiej został opublikowany w renomowanym czasopiśmie PLoS ONE (IF: 3,240, MNiSW: 100 pkt.).

Publikacja pt. "HB-HTA as an implementation problem in Polish health policy" została przygotowana wraz z dr Małgorzatą Gałązką-Sobotką (Uczelnia Łazarskiego) oraz dr hab. Iwoną Kowalską-Bobko (Uniwersytet Jagielloński).

Artykuł jest efektem zaangażowania pracowników Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych w prace w projekcie pt. "Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych" realizowanym przez NFZ, Uczelnię Łazarskiego oraz Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego (Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG).

Artykuł dostępny na stronie: journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.