Aktualności

Publikacja w prestiżowym czasopiśmie


Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych opublikowała artykuł naukowy pt.: "Stakeholders and resources in public hospitals. Towards an integrated view" w czasopiśmie Argumenta Oeconomica Volume 40, Issue 1, 2018, Pages 253-274.

Współautorem artykułu jest dr hab. Agata Austen, prof. UE - pracownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydział Zarządzania.

Artykuł został zrecenzowany w systemie blind peer review. Czasopismo jest indeksowane w bazach Scopus oraz Web of Science (IF 2016 r - 0,108). Znajduje się również liście "A" MNiSW (2016).