Seminarium Rethinking Economics Gdańsk dotyczące ekonomii spółdzielczości.

Na seminarium pt. „Spółdzielczość jako alternatywa dla własności prywatnej i państwowej" 7.04.22 gościem był dr Cezary Rudnicki (Uniwersytet Wrocławski).