Aktualności

Spotkanie studentów GiZP z menedżerem ryzyka

23 stycznia 2020 r. studenci przedmiotu "Metodyka zarządzania ryzykiem" mieli możliwość wysłuchania wykładu, Pani Anny Słodczyk – menedżera ds. zarządzania ryzykiem


Zdjęcia przedstawiają wykład Pani Anna Słodczyk.


Na zajęciach dydaktycznych z przedmiotu "Metodyka zarządzania ryzykiem" studenci 2-go roku studiów stacjonarnych realizowanych na kierunku: Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, w ramach specjalności: Zarządzanie ryzykiem w organizacjach, mieli możliwość wysłuchania wykładu, a następnie dyskusji z Panią Anną Słodczyk – menedżerem ds. zarządzania ryzykiem (ASA Consulting w Tychach).

Wiodący temat wykładu stanowiły praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w organizacjach. W trakcie zajęć Pani Anna Słodczyk wyjaśniała studentom kwestię najnowszych rozwiązań związanych z zasadami zarządzaniem ryzykiem, dzieląc się z nimi cenną wiedzą ekspercką.

Pani menedżer zwróciła uwagę na kwestie dotyczące zarządzaniem ryzykiem związanymi m.in. z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji, a także wykonywaniem zawodu – certyfikowanego menedżer ryzyka.

Spotkanie, które moderował dr Piotr Tworek cieszyło się dużą frekwencją studentów.