Spotkanie studentów GiZP z praktykiem

16 listopada 2021 r. podczas prowadzonych zajęć na kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne studenci wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Panią Anna Klosę, animatora z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Katowicach.

Studenci studiów stacjonarnych 2-go roku na zajęciach z przedmiotu "Metody badań społecznych" oraz studenci 3-go roku na zajęciach z przedmiotu "Reagowanie na ryzyko w działalności organizacji", realizowanych na kierunku: Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, w ramach specjalności: Zarządzanie ryzykiem w organizacjach, mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach dotyczących ekonomii społecznej oraz przeprowadzenia dyskusji z Panią Anna Klosą – animatorką OWES.

Pani Anna w bardzo ciekawy sposób przedstawiła zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej, animacji środowisk lokalnych i rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich, jak również tworzenia, funkcjonowania oraz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie wzbudziło zainteresowanie studentów, którzy otrzymali przede wszystkim dużą porcję wysokospecjalistycznej wiedzy.

Spotkanie moderowała dr Hanna Kelm.