Spotkanie z absolwentami kierunku GiZP

W dniu 13 maja 2022 roku odbyło się spotkanie Absolwentów kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne z potencjalnymi kandydatami, studentami oraz pracownikami Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych. Gośćmi spotkania byli absolwenci kierunku – Pan Rafał Czauderna, Pan Mikołaj Kosicki oraz Pan Andreas Fuchs. W spotkaniu uczestniczyły – Pani Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka (kurator kierunku) oraz Pani dr Karolina Szymaniec-Mlicka (menedżer kierunku). Spotkanie z Absolwentami zorganizował, a następnie prowadził Pan dr hab. Piotr Tworek, Prof. UE.

Spotkanie miało na celu integrację środowiska akademickiego. Absolwenci kierunku GiZP opowiedzieli o wrażeniach z okresu studiowania, a także o swoich dalszych losach oraz losach koleżanek i kolegów z grup dziekańskich. Od roku akademickiego 2022/2023 kierunek prowadzony będzie pod nazwą Zarządzanie Publiczne, z następującymi specjalnościami:

Absolwenci chwalili kierunek, mówiąc słuchaczom o szczegółach studiowania. Nasi studenci potrafią łączyć studiowanie z pracą, brać aktywny udział w życiu uczelni (np. być członkiem Radu Wydziału Ekonomii), studiować dwa kierunki naraz, czy kontynuować edukację na studiach doktoranckich. Przede wszystkim są w stanie znaleźć pracę po ukończonych studiach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, czy w organizacjach trzeciego sektora. Do dyskusji włączali się też aktualni studenci, podkreślając walory studiowania na kierunku GiZP, w porównaniu, np. do innych kierunków i uczelni, w tym zagranicznych (w trakcie odbywania wyjazdów związanych z wymianą zagraniczną studentów). Po obecnej modyfikacji ścieżki kształcenia kierunek Zarządzanie Publiczne stał się niejako kierunkiem uniwersalnym – kształcącym studentów w kierunku zarządzania, ekonomii oraz finansów.

Kandydacie, przekonaj się o walorach studiowania na kierunku ZARZĄDZANIE PUBICZNE i zarejestruj się na studia: Kierunek: Zarządzanie publiczne | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (ue.katowice.pl)

Zrzuty z ekranów ze spotkania wykonali P. Tworek oraz H. Kelm.