Wirtualne spotkanie z ekspertem studentów GiZP

12 stycznia 2021 r. na zajęciach z przedmiotu „Metodyka zarządzania ryzykiem” studenci drugiego roku studiów stacjonarnych realizowanych na kierunku: Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, w ramach specjalności: Zarządzanie ryzykiem w organizacjach, mieli możliwość wysłuchania wykładu Pana dr. hab. inż. Józefa Myrczka, Prof. ATH – Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego ‘Silesia’ w Katowicach oraz pracownika naukowo-dydaktycznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Wykład poświęcono praktycznym aspektom zarządzania ryzykiem w organizacjach (gospodarczych) w warunkach pandemii koronawirusa – zagadnieniom rozważanym w ujęciu metodycznym. Spotkanie odbyło się w ramach e-learningowej Platformy Google Workspace, gdzie studenci mieli możliwość zadawania pytań. Spotkanie umożliwiło studentom nabycie cennej wiedzy eksperckiej. Studenci zostali zaproszeni do odbycia wizyty studyjnej w centrali banku. W przeszłości studenci GiZP odbywali obligatoryjne praktyki studenckie w różnych działach tego banku. Równocześnie Pan Prezes zachęcał studentów do indywidualnego kontaktu, podając swoje adresy do korespondencji (zrzut ekranu poniżej).

Pan dr hab. inż. Józef Myrczek, Prof. ATH jest interdyscyplinarnym ekspertem w dziedzinie fizyki i chemii materiałów oraz analizy ryzyka w różnych dziedzinach gospodarki, m.in. w budownictwie i bankowości.

Spotkanie moderował dr hab. Piotr Tworek, prof. UE.

Zrzuty ekranu ze spotkania

zrzut ekranu ze spotkania online z Panem dr. hab. inż. Józefa Myrczkiem
Zrzut ekranu kont studentów uczestniczących w spotkaniu
Pan dr hab. inż. Józef Myrczek trzymający raport ryzyka 2020
Pan dr hab. inż. Józef Myrczek trzymający kartkę z podziękowaniami oraz kontaktem do swojej osoby