Aktualności

Kamil Lorek, student II roku GZP z naszej uczelni oraz Monika Gregor, studentka z ATH w Bielsku-Białej, postanowili przekonać mieszkańców województwa śląskiego do idei transplantacji, której towarzyszy wiele negatywnych mitów i przekonań. Tym... [Więcej]
29 marca 2021 w zajęciach z przedmiotu Zarządzanie Publiczne uczestniczył praktyk zarządzający w podmiotach publicznych. Dr n. ekonomicznych Sabina Ostrowska ma bogatą karierę menedżerską bowiem była między innymi dyrektorem ds. ekonomicznym w... [Więcej]
Studenci Wiktoria Gruszecka oraz Kamil Lorek z I roku Gospodarki i Zarządzania Publicznego przeprowadzili wywiad z Panią Darią Bizoń-Knapik, która w wieku 16 lat straciła wzrok. W bielskim parku respondentka opowiedziała nie tylko o codziennym i... [Więcej]
W dniach 24 – 25 listopada 2020 roku prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka wraz ze studentami GZP wzięli udział w konferencji naukowej Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Podczas... [Więcej]
Miło nam poinformować, że artykuł współautorstwa prof. zw. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki, dr Hanny Kelm oraz dr Karoliny Szymaniec-Mlickiej został opublikowany w renomowanym czasopiśmie PLoS ONE (IF: 3,240, MNiSW: 100 pkt.). [Więcej]
Miło nam poinformować, że artykuł pt. "Risk Management and Financial Stability in the Polish Public Hospitals: The Moderating Effect of the Stakeholders’ Engagement in the Decision-Making", autorstwa prof. zw. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki,... [Więcej]
Miło nam poinformować, że artykuł współautorstwa prof. dr. hab. Janusza Strużyny z Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji oraz dr hab. Izabeli Marzec, prof. UE z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych został opublikowany w renomowanym... [Więcej]
Z dumą informujemy, że artykuł współautorstwa dr hab. Izabeli Marzec, prof. UE z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych został opublikowany w czasopiśmie Personnel Psychology (IF ISI: 6.548, MNiSW: 200 punktów). [Więcej]
20 listopada 2020 r. Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 marca 2020 r.: OPUS 19 oraz PRELUDIUM 19. Miło nam... [Więcej]
Miło nam jest poinformować, że w czasopiśmie z listy JCR został opublikowany następny artykuł, który jest rezultatem zrealizowanego przez zespół kierowany przez prof. UE dr hab. Izabelę Marzec grantu NCN Uwarunkowania organizacyjne rozwoju... [Więcej]