Aktualności

Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych jest współorganizatorem konferencji naukowej "PR FORUM 2016. Public relations - sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce". Tematykę konferencji oraz aktualne problemy polskiego PR-u... [Więcej]
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych jest współorganizatorem konferencji naukowej "PR FORUM 2016. Public relations - sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce". Tematykę konferencji oraz aktualne problemy polskiego PR-u... [Więcej]
W dniu 12 stycznia 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska przekazała serdeczne gratulacje prof. dr hab. Aldonie Frączkiewicz-Wronce z okazji nadania tytułu profesora przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. ... [Więcej]
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 roku nadał Prof. dr hab. Aldonie Frączkiewicz-Wronce - Kierownikowi naszej Katedry - tytuł profesora nauk... [Więcej]
15 marca br. prof. UE dr hab. Janina Harasim, Prorektor ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej, prof. UE dr hab. Aldona Frączkiewicz - Wronka, Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych, prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Dziekan Wydziału... [Więcej]
Mgr Katarzyna Burda-Świerz oraz mgr Karolina Szymaniec, doktorantki prof. UE dr. hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, zakwalifikowały się do Projektu "B+R = Konkurencyjność Gospodarcza”... [Więcej]