Przejdź do menu Przejdź do treści

Nauki społeczne

Nauka to efekt usystematyzowanego wysiłku poznawczego człowieka. Tym różni się od potocznej wiedzy, iż jest ona wielokrotnie weryfikowalna, intersubiektywna, oraz uogólniona.

Podział nauk może być wieloraki, jednak powszechnie przyjmuje się istnienie nauk ogólnych (filozofia i teologia) oraz szczegółowych. Te ostatnie można z kolei podzielić na przyrodnicze, humanistyczne, oraz społeczno – ekonomiczne. Nauki społeczne w szczególności zajmują się istotą społeczeństwa, jego strukturą, metodami działań, stosunkami między poszczególnymi jednostkami jak też zachodzącymi tam trendami.

Rozwój nauk społecznych odbywa się poprzez pracę naukową, jak i dydaktyczną. Dzięki temu służą one przygotowaniu przyszłych specjalistów, których zadaniem będzie udział w rozwiązywaniu problemów kraju i budowaniu jego przyszłości. U podstaw nauk społecznych leży całościowa wizja człowieka pojmowanego jako osoba ludzka. Dzięki temu lepiej można odczytać i zrozumieć wielorakie odniesienia interpersonalne istniejące w społeczeństwie, jak też badać i analizować zachodzące tam ludzkie działanie i jego skutki.

Niegdyś uważano, że wykształcenie zdobyte w tej dziedzinie oznacza w przyszłości żmudną, mało dochodową pracę aczkolwiek uznanie społeczne. Dziś wiele firm solidnie opłaca specjalistów tego typu. Zarówno wielkie korporacje jak i przeciętnej wielkości firmy potrzebują fachowców, którzy znają zasady funkcjonowania różnorodnych zbiorowości

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3