Podcast z psychologiem informatykiem

Dr inż. Paweł Kocoń terapeuta, trener biznesu, informatyk opowiedział o zagrożeniach związanych z paniką w obliczu wojny w Ukrainie. W interesie najeźdźcy jest by sojusznicy czuli strach i zagrożenie, by bezkrytycznie dali się zastraszyć. Stąd pomysł by zaprezentować zasady „higieny informacyjnej” pomagającej nie dać się panice zbiorowej.

Czy państwo może zbankrutować? Mity o długu publicznym seminarium Rethinking Economics Gdańsk (20 maja 2021)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne seminarium Rethinking Economics Gdańsk: "Czy państwo może zbankrutować? Mity o długu publicznym" - 20 maja, godz. 18.00 (MS Teams).

Dług publiczny jest kwestią gorąco dyskutowaną, szczególnie w kontekście ostatniego gwałtownego wzrostu zadłużenia na całym świecie. W dyskusji dominuje jednak podejście utożsamiające dług publiczny i deficyt budżetowy z nakładaniem ciężaru spłaty na przyszłe pokolenia. Nasz gość pokaże alternatywne podejście do tych kategorii ekonomicznych, które pozwala zrozumieć wiele zjawisk współczesnego świata, takich jak np.:

* dlaczego niektóre kraje mają relację długu do PKB przekraczającą 200% i nie bankrutują?
* dlaczego nadwyżka budżetowa to wynik budżetu dużo bardziej niebezpieczny dla gospodarki niż deficyt budżetowy?
* dlaczego konstytucyjny limit zadłużenia w Polsce to złe rozwiązanie?
* dlaczego Grecja zbankrutowała?

Prosimy o zachęcenie studentów do udziału w naszym seminarium i dyskusji.

Gościem seminarium będzie Gracjan R. Bachurewicz - doktorant i wykładowca w Zakładzie Bankowości i Rynków Pieniężnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2017-2018 wizytujący
doktorant na Uniwersytecie w Groningen w SOM Research Institute, członek Fundacji im. E. Lipińskiego.

Link do seminarium: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI3MzA0ZjYtZmZkOS00OGIxLWFjNzctN2Y5M2Q3Nzg2YzE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c654000-528d-4feb-9159-5734a3d07769%22%2c%22Oid%22%3a%22a6255dbe-21a0-48a7-a28d-452b480e2deb%22%7d