"EU crises and Post-Brexit integration (CROSSROADS)" – rejestracja do 21 marca 2021

Do 21 marca 2021 trwa rejestracja na program szkoleniowy "EU crises and Post-Brexit integration (CROSSROADS)" organizowany przez Sant’Anna School of Advanced Studies w Pizie (Włochy)


Osoby zainteresowane tematyką funkcjonowania Unii Europejskiej zachęcamy do uczestniczenia w Seasonal School "EU crises and Post-Brexit integration (CROSSROADS)" organizowanej przez Sant’Anna School of Advanced Studies w Pizie od 12 do 17 kwietnia 2021 roku.

Szczegóły: https://www.santannapisa.it/en/eu-crises-and-post-brexit-integration-crossroads

Seasonal Schools  to programy szkoleniowe, które są silnie interdyscyplinarne i koncentrują się na pionierskich tematach badawczych podejmowanych przez Sant’Anna School of Advanced StudiesSant’Anna School of Advanced Studies. Są otwarte dla studentów uniwersytetów zapisanych na studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Szkoły sezonowe to okazja do spotkań i wymiany z wybitnymi studentami z całej Europy.