Podcast z psychologiem informatykiem

Dr inż. Paweł Kocoń terapeuta, trener biznesu, informatyk opowiedział o zagrożeniach związanych z paniką w obliczu wojny w Ukrainie. W interesie najeźdźcy jest by sojusznicy czuli strach i zagrożenie, by bezkrytycznie dali się zastraszyć. Stąd pomysł by zaprezentować zasady „higieny informacyjnej” pomagającej nie dać się panice zbiorowej.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego" z udziałem studentów kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne

W dniach 24 – 25 listopada 2020 roku prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka wraz ze studentami GZP wzięli udział w konferencji naukowej Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Podczas konferencji studenci mieli okazje wysłuchać wielu ciekawych wystąpień dotyczących m.in. przedsiębiorczości społecznej, przedsiębiorczości publicznej, interesariuszy i innowacji społecznych, motywacji pracowników włączonych w proces koprodukcji usług społecznych, roli informacji menedżerskiej w zarządzaniu oświatą, szans i zagrożeń automatyzacji i robotyzacji dla rozwoju usług publicznych, obligacji społecznych, zielonych i zrównoważonych (specyfika i wykorzystanie).