Podcast z psychologiem informatykiem

Dr inż. Paweł Kocoń terapeuta, trener biznesu, informatyk opowiedział o zagrożeniach związanych z paniką w obliczu wojny w Ukrainie. W interesie najeźdźcy jest by sojusznicy czuli strach i zagrożenie, by bezkrytycznie dali się zastraszyć. Stąd pomysł by zaprezentować zasady „higieny informacyjnej” pomagającej nie dać się panice zbiorowej.

Spotkanie z mgr. Agnieszką Roman z ośrodka wsparcia ekonomii społecznej w ramach wykładu z Zarządzania Publicznego

20 kwietnia 2021 na zajęciach z przedmiotu Gospodarka i Zarządzanie Publiczne odbyło się spotkanie z pracownikiem ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, panią mgr. Agnieszką Roman. W trakcie zajęć ze studentami mgr. Agnieszka Roman omawiała czym jest ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES), jak działa i jak bardzo ważną role odgrywa m.in. poprzez wspieranie tworzenia miejsc pracy dla osób, które z różnych powodów wypychane są poza margines rynku pracy (osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, uzależnione, czy po prostu niezaradne). Zajęcia poddane były dyskusji poprzez zadawanie pytań dotyczących kwestii, które interesowały studentów. 
 
Notatkę ze spotkania sporządził Patryk Słowik, student I roku kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne