Spotkanie z Panem Mateuszem Handlem w ramach zajęć z przedmiotu Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym


28 maja 2021 r. w zajęciach z przedmiotu Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym uczestniczył Pan Mateusz Handel – Zastępca Burmistrza Mikołowa. Pan Mateusz Handel ma wykształcenie prawnicze oraz ogromne doświadczenie zarządcze zarówno w podmiotach prywatnych jak i publicznych. Stanowisko Zastępcy Burmistrza Mikołowa pełni już drugą kadencje. Ponieważ w zarządzaniu publicznym, a także w zarządzaniu ryzykiem ogromne znaczenie ma zaangażowanie interesariuszy i współpraca, Pan Mateusz Handel omówił podczas swojego wykładu praktyczny aspekt budowania partnerstwa z szeroką i zróżnicowaną grupą interesariuszy Urzędu Miasta. Niezwykle inspirująca była także dyskusja o konieczności podjęcia działań proekologicznych i odpowiedzialności jaka spoczywa na organizacjach publicznych w tym obszarze.