VII Konferencja systemy ratowiczne w bezpieczeństwie cywilnym i wojskowym (21-23 kwietnia 2021)


Obecne wydarzenia wskazują na pilną potrzebę doskonalenia pracy ratownictwa medycznego. Mam niewątpliwy zaszczyt przekazać Państwu informację na temat konferencji na temat konferencji dotyczącej ratownictwa medycznego. Organizowana jest ona przez Akademię Wojsk Lądowych - wiodący ośrodek naukowo-dydaktyczny w Polsce.

Będzie stanowiła pole wymiany doświadczeń oraz integracji środowisk wojskowych i cywilnych związanych z szeroko pojętym ratownictwem i medycyną ratunkową a także z publicznym zarządzaniem kryzysowym.

Link do konferencji poniżej:

https://www.wojsko-polskie.pl/awl/konferencja-systemy-ratownicze/

 

dr inż. Paweł Kocoń