Podcast z psychologiem informatykiem

Dr inż. Paweł Kocoń terapeuta, trener biznesu, informatyk opowiedział o zagrożeniach związanych z paniką w obliczu wojny w Ukrainie. W interesie najeźdźcy jest by sojusznicy czuli strach i zagrożenie, by bezkrytycznie dali się zastraszyć. Stąd pomysł by zaprezentować zasady „higieny informacyjnej” pomagającej nie dać się panice zbiorowej.

Wirtualne spotkanie z ekspertem studentów GiZP

15 grudnia 2021 r. na zajęciach dydaktycznych realizowanych w usłudze Google Meet z przedmiotu "Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem" studenci 3-go roku studiów stacjonarnych realizowanych na kierunku: Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, w ramach specjalności: Zarządzanie ryzykiem w organizacjach, mieli możliwość wysłuchania wykładu online dr. Tadeusza Czernika – obecnie Senior Expert, Independent Model Review w brytyjskim holdingu finansowym HSBC, wcześniej Deputy Head of Market Risk IMR, HSBC (Poland).

Wykład poświęcono praktycznym aspektom ilościowego zarządzania ryzykiem w organizacjach świadczących usługi bankowe. W trakcie spotkania online dr Tadeusz Czernik dzielił się ze studentami cenną wiedzą praktyczną z zakresu analizy i oceny ryzyka w HSBC Holdings plc. – jednego z największych na świecie holdingów finansowych z siedzibą w Londynie i oddziałami w 86 krajach, w tym w Polsce.

Spotkanie cieszyło się frekwencją, podczas którego studenci mieli okazję zapoznać się z wysokospecjalistyczną wiedzę ekspercką, a także mieli możliwość zadawania gościowi pytań. W spotkaniu uczestniczyli również zainteresowani studenci GiZP z 2-go roku, korzystając z okazji zapoznania się z metodami szacowania ryzyka operacyjnego i finansowego wykorzystywanymi w praktyce największego europejskiego banku.

Spotkanie moderował dr hab. Piotr Tworek, prof. UE