Wywiad z prof. n. ekonomicznych Konradem Raczkowskim

27 kwietnia 2021 na zajęciach z Zarządzania Publicznego, zadaniem studentów I roku kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne było opracowanie fragmentu publikacji prof. n. ekonomicznych Konrada Raczkowskiego "Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka", która była nominowana w I kategorii konkursu Economicus w 2015 roku. Studenci postanowili skontaktować się wcześniej z autorem, aby udzielił im odpowiedzi na kilka pytań. Dziś publikujemy cały wywiad.