Podcast z psychologiem informatykiem

Dr inż. Paweł Kocoń terapeuta, trener biznesu, informatyk opowiedział o zagrożeniach związanych z paniką w obliczu wojny w Ukrainie. W interesie najeźdźcy jest by sojusznicy czuli strach i zagrożenie, by bezkrytycznie dali się zastraszyć. Stąd pomysł by zaprezentować zasady „higieny informacyjnej” pomagającej nie dać się panice zbiorowej.

Zaproszenie do udziału w badaniach

Szanowni Studenci!

 

Uprzejmie informuję, że zespół pracowników badawczo-dydaktycznych, związanych z wydziałami: Zarządzania i Ekonomii oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, a także  Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi badania wpływu pandemii i zdalności nauczania na edukację menedżerską. W ramach tych badań przygotowany został kwestionariusz ankietowy adresowany do studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych kształcących się na wydziałach związanych z dyscyplinami Nauki o Zarządzaniu i Jakości oraz Ekonomia i Finanse w uczelniach technicznych oraz uniwersytetach ekonomicznych. Na podstawie zgromadzonych danych i ich analiz powstanie artykuł naukowy, skierowany do czasopisma "Academy of Management Learning & Education".

Zachęcam Państwa do wypełniania ankiety" www.survio.com/survey/d/N4R0N7Q6T2X2C6G1R, której wyniki zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym.